Çevre Politikamız

BOZKAN SAKATAT

Sakatat işletmeciliğinde markalaşmayı ve kurumsallaşmayı;
Müşteri odaklı,dengeli ve sürekli bir büyümeyi hedefler. Bu yoldaki amacımız yönetim sistemlerinin şartlarına uygunluk, etkinliğimizin sürekli iyileştirilmesi ve etik koşullara uyacağımızı, birey hak ve onurunu göz ardı etmeyeceğimizi bildiririz. Hedefimiz tehlikeleri kaynağında yok ederek iş kayıplarını engellemek ve çevreye zarar vermemektir.

Bu amaçla tüm etkinlik ve faaliyetlerimizde,çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak gereklilikleri yerine getirmektir. Hiçbir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımızı eğiterek karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmek yenilemek hedefimizdir. Doğal kaynakları verimli kulanırken çevre kirliliğinin önlenmesini, atıkların kaynağında azaltılarak ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırarak uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak amacımızdır.Tesis ve atıkların çevre etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmenin yanı sıra, çevre üzerinde olabilecek olası ve olumsuz etkileri belirleyip en aza indirmek, günlük çalışmalarımızı çevre kuralları çerçevesinde yerine getirirken tüm iş gücümüzün çevre çalışmalarına aktif olarak katılmasını sağlamaktır.Doğal kaynakları dikkatli kullanan,işletmeden çıkan her nevi atığı doğaya zarar vermeyecek şekilde arıtan,çevreye ve insana saygılı bir işletme olmaktır.

Çevreye zarar vermemek için işletmemizin 24 saat / 60 m3 kapasiteli arıtma tesisi bulunmaktadır.

Bozkan Sakatat ürettiği tüm ürünlerde gıda üretim sertifikasına sahiptir.”Bozkan” ve “Bozkan Sakatat” 2009 / 42344 başvuru numaralı tescilli markalarımızdır. Bütün ürünlerimiz Gıda Kanunu, ilgili Yönetmeliklerve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak Veteriner Hekim ve Gıda Teknikerinin gözetim ve denetiminde işlenmektedir. Tesisimiz gıda üretimine göre planlanmış ve gerekli her türlü standardı taşımaktadır. Ekipmanımız paslanmaz çelik makinelerden oluşturulmuştur. Ham malzemeden başlamak üzere,taşınan,üretilen ve pazarlanan ürünler için soğuk zincirden vazgeçemeyiz.Üretim tesisimiz ve ürünlerimiz Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Gıda Kontrolörleri tarafından sürekli denetlenmektedir.